Links

Lokale samarbejdspartnere

IBC Aabenraa

Aabenraa Statsskole

Arena Aabenraa

Talentudviklingsstartegier for de forskellige forbund

Dansk Golf Union - ATK
Dansk Atletik forbund
Dansk Håndbold Forbund
Dansk Badminton Forbund

Uddannelsesstøtte for talenter

Team Danmarks muligheder for uddannelsesstøtte.

Syddansk Elites muligheder for støtte til studerende.
University College Syds muligheder for støtte til studerende.