Talentudvikling

Elite Aabenraa bruger Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds definitioner på talent:

Talent er:

"Kompetencer og færdigheder, der er udviklet på baggrund af medfødt potentiale og mange års interaktioner i et miljø med målrettet træning og konkurrence."

Et talent er:

"En ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højt niveau."

I forbindelse med Elite Aabenraa omfatter eliteidrætten de sportsfolk indenfor hold- og individuelle idrætsgrene, som deltager i internationale mesterskaber, eller deltager på det højeste eller næsthøjeste nationale plan inden for den givne sports konkurrencestruktur i Danmarks Idrætsforbund regi.

For ovennævnte gælder, at der er tale om seniorer og udøvere ned til 14 år.

Værdier i talentudvikling

Elite Aabenraa arbejder ud fra Team Danmarks værdisæt for talentudvikling.

Dette består af nedenstående fem værdier:

Helhed: Fokus på talenters samlede miljø
Udvikling: Fokus på færdigheder og med det langsigtede mål for øje
Samarbejde: Med talentet i centrum og involvering af nøglepersoner
Engagement: Træneren er afgørende for talentets udvikling og fastholdelse
Trivsel: Glæde til træning og evne til at håndtere modgang

Læs mere om Team Danmark værdier.