Ansøgnings­frister til Talent- eller College­ordning

Der er som udgangspunkt ansøgningsfrist til Elite Aabenraas talent- eller collegeordning én gang om året. 

Da begge kører efter et årshjul, der begynder med en opstartsweekend og en række arrangementer, der bygger ovenpå hinanden samt individuelle samtaler, er det mest hensigtsmæssigt, at nye talenter optages på samme tid.

Dispensation

I tilfælde af at et nyt talent skifter til en klub i Aabenraa Kommune i løbet af året og her ønsker optagelse i talent- eller collegeordningen, kan der gives dispensation fra ansøgningsfristen.
Ansøgningsproceduren i det tilfælde er den samme. 
Dispensationssagen vil herefter blive afgjort i styregruppen ved førstkommende lejlighed.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er d. 1. juni 2021.

Alle ansøgere modtager skriftligt svar senest d. 1. juli 2021.

Ansøgning

For at en ansøgning godkendes, skal Elite Aabenraa både modtage en ansøgning fra det enkelte talent samt have haft et møde med talentets træner.

  • ANSØGNINGSSKEMA

    Du skal udfylde denne ansøgningsformular, hvis du ønsker at søge om optagelse til Elite Aabenraas Talent- eller Collegeordning. Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først behandles, når vi har modtaget en sportslig anbefaling fra din klub.

    Find ansøgningsskema her

Kontaktperson

Uffe Lykke Vind Kultur- og fritidskonsulent
uv@aabenraa.dk tlf. 7376 8972